top of page

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse

Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (CKFF) er et forskningscenter med faglig ekspertise på internationalt niveau inden for befolkningsbaseret epidemiologi, klinisk epidemiologi, sundhedsfremme og forebyggelse, sundhedstjenesteforskning og biostatistik. CKFF er forankret i det behandlende sundhedsvæsen, men vi fokuserer forsknings-mæssigt på sundhed i bredere forstand og arbejder for at fremme sundhed – såvel fysisk, psykisk og socialt.  Vores overordnede ambition er således at bidrage til en sundere og bedre behandlet befolkning. CKFF har en tværfaglig tilgang til sundhedsforskning. Vores forskning spænder bredt fra grund-forskning i risiko-faktorer for sygdom, forskning i patient-forløb og behandling af sygdom, til forskning i effektive sundheds-fremmende og forebyggende interventioner med fokus på at øge folkesundheden. Samtidigt udfører vi anvendelsesorienteret, tværsektoriel og praksisnær forskning. Særligt kende-tegnende for CKFF er, at vi er forankret i det kliniske miljø på et hospital, samtidigt med at vi forsker i forebyggelse med udgangspunkt i regioner og kommuner.

Logo_Bispebjerg_og Frederiksberg_RGB.png

DGI

DGI er en nonprofitorganisation, der i mere end 150 år har arbejdet tæt sammen med foreningerne om at gøre danskerne mere aktive. DGI arbejder målrettet for at styrke motion og breddeidræt i Danmark. Sammen med de lokale idrætsforeninger udvikler vi koncepter og aktiviteter, der tager udgangspunkt i dine behov og muligheder. Det gør vi, fordi vi tror på glæden ved idræt og på styrken i foreningsfællesskabet. 

dgi.jpg

Aarhus universitet

Sundhedsfremme og Befolkningssundhed: Den overordnede vision for forsknings-enheden er at skabe evidens for, hvordan man udvikler, implementerer og evaluerer sundhedsfremme og forebyggelse af ikke-smitsomme sygdomme som fx diabetes og cancer. Indsatsen skal rettes mod de rigtige populationer på det rette tidspunkt på den mest efficiente måde for at understøtte sund levevis. Forskningsenheden følger tre spor, der leverer tværfaglige videnskabelige bidrag til anvendt forskning og metode-udvikling inden for folkesundhedsvidenskab indenfor interventionsforskning og kvantitativ metode. Forskningsenheden vil opnå dette ved at integrere etablerede discipliner som sundhedsfremme, demografi, interventionsmetodologi, biostatistik og sundhedsøkonomi.

kisspng-aarhus-university-university-of-
CKFF
DGI
AAU
bottom of page