top of page
Anker 1

anbefalinger til
bevægelse
gennem hele livet

PLnet Danmark har udarbejdet otte anbefalinger til bevægelse, som har til formål at hjælpe individer til at være aktive i hverdagen og få mest mulig glæde af deres aktivitet. Der er også udarbejdet seks anbefalinger til forældre og andre voksne, som ønsker at hjælpe børn med at udvikle gode forudsætninger for at være fysisk aktive gennem livet.

 

Disse anbefalinger er tænkt, som supplement til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, hvor vi har taget udgangspunkt i et physical literacy-perspektiv. Altså et udgangspunkt i viden om forudsætninger som fremmer bevægelsesaktivitet i hverdagen gennem hele livet.

Anbefalingerne trækker på viden om, hvad der er afgørende for, individers involvering i bevægelsesaktivitet over længere tid. Anbefalingerne inddrager også forhold, som er afgørende for, at bevægelse fremmer trivsel.

 

Anbefalingerne er udarbejdet på et seminar afholdt af PLnet og

derfor i samarbejde med medlemmernes og organisationens tanker og input.

 

Anbefalingerne er et første udkast og tænkt som et oplæg til diskussion og debat.

Kommentarer, spørgsmål og input er mere end velkomne

PHYSICAL LITERACY

Begrebet physical literacy beskriver forudsætningerne for og tilbøjeligheden til, at et individ er i stand til og vælger at deltage i de bevægelsesaktiviteter, det har lyst til. Det er et multi-dimensionelt begreb, som giver en helhedsorienteret forståelse af idræt, bevægelse og fysisk aktivitet. Det betyder, at det følelsesmæssige, fysiske og mentale engagement i forhold til bevægelse inkluderes og samtænkes som en helhed.

I hjertet af physical literacy er forståelsen af, at det er en individuel rejse, og at physical literacy udvikles forskelligt fra person til person. Derfor er disse anbefalinger formuleret med ”det er ofte en god idé”, og kan hjælpe både børn og voksne. Læs anbefalingerne her:

Børn binder deres sko

”Bevægelse skal være sjovt, og det skal give mening for den enkelte, ellers stopper man igen, og det gælder både børn og voksne”

Peter Elsborg, Forsker 

Voksne
Kvinde kører Legs

Hvis vi bruger de bredere parametre, der indgår i physical literacy, kan vi give børn og unge bedre oplevelser med fysisk aktivitet. Vi kan hjælpe dem til at opdage, hvilke typer af bevægelse, de godt kan lide, og skabe gode vilkår for, at de udvikler de kompetencer, der er afgørende vigtige for at være med. Alt i alt, kan det betyde, at de bliver mere fysisk aktive gennem hele livet.”

Paulina Sander Melby, Forsker 

ALLE

1.   Vælg bevægelse til hver dag og hele livet.

2.  Det er ofte en god idé at vælge bevægelse, som du godt kan lide og oplever som sjov og meningsfuld.

3.  Du behøver ikke være ekspert for at bevæge dig. Alle succeser skal fejres.

4.  Det er ofte en god idé at vælge og kunne mange forskellige bevægelser – og hele tiden lære nye.

5.  Det er ofte en god idé at vælge bevægelse sammen med andre og være en del af meningsfulde fællesskaber.

6.  Det er ofte en god idé at vælge bevægelse i forskellige elementer, som vand og luft og forskellige underlag såsom asfalt, græs, is, sne og sand.

7.  Vores krop kan mange ting, lyt til dens signaler og mærk efter. Særligt hvis du er uvant i at bevæge dig, er det ofte en god idé at starte roligt ud.

8.  Bevægelse er vigtig for alle, uanset niveau og alder.

Ovenstående bidrager til dit fysiske, mentale og sociale velbefindende og samtidig til fællesskabet og folkesundheden.

Børn

BØRN

Når du laver bevægelse for eller sammen med børn, er det ofte en god idé at gøre følgende, for at hjælpe deres udvikling i en positiv retning:

1.  At give positiv feedback og fokusere på indsatsen og oplevelsen – spørg fx ”var det sjovt?” inden ”vandt du?”. 

 

2.  At undgå at udtrykke skuffelse og ærgrelse.

3.  At skabe udfordringer, der passer til barnets niveau og alder.

 

4.  At støtte barnet i at kunne og lære at stole på sig selv – hvis barnet mærker, at du er nervøs, kan barnet blive usikker på sig selv.

5.  At skabe muligheder for at bevæge sig i dagligdagen, fx kolbøtter på en madras, leg med ballon, kaste med bløde bolde, danse eller klatre i træer.

 

6.  At være en inspirerende rollemodel, ved fx at være med i bevægelsen og legen. Se desuden anbefalingerne ovenfor.

Billede af Caleb Woods

”Vi er nødt til at gentænke, hvordan vi laver bevægelse sammen med børn, for de rører sig simpelthen ikke nok. Fokus bør være på, at alle børn er aktive hver dag med noget, de finder sjovt og meningsfuldt”

Peter Elsborg, Forsker 

bottom of page