top of page

JUNI 2020

NYHEDSBREV

se WEBINAR med grundlæggeren af physical literacy

PLnet afholdte et gratis webinar tirsdag d. 28. april. Vi har optaget webinaret. For at se eller gense det beder vi dig om at melde dig ind i PLnet. Det er ganske gratis at være medlem.

 

Webinaret blev holdt som et interaktivt interview mellem Dr. Margaret Whitehead, Nigel Green og interviewer Peter Elsborg, hvor deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål på forhånd.

webinar

Dansk deltagelse i nyt stort europæisk physical literacy projekt

PL4Life er et Erasmus+-støttet projekt, som ledes af International Sport and Culture Association (ISCA). Projektet udføres af et konsortium bestående af 11 internationale partnere fra idræts-, uddannelses- og sundhedssektoren samt flere førende eksperter, som skal arbejde på, at begrebet physical literacy udbredes og anerkendes internationalt som en del af menneskers livsforløb, der involverer både fysiske, emotionelle og kognitive dimensioner, og ikke mindst som katalysator for livslang deltagelse i fysisk aktivitet og bevægelse.

 

Fra Danmark deltager Peter Elsborg og Clara Heinze (Steno Diabetes Center Copenhagen), Peter Bentsen (Center for Klinisk Forskning og Forbyggelse), Paulina S. Melby (Dansk Skoleidræt), Niels Grinderslev, Katja Bødker og Cammilla Jørgensen (DGI).


Kontakt: Peter Elsborg

Physical Literacy for life Logo-horizont
PL4LIFE

dansk forskningsprojekt om Physical Literacy er skudt godt igang

Danish Assessment of Physical Literacy (DAPL) er et nyt dansk måleværktøj, som kan måle skolebørns physical literacy, der udvikles og formidles i et nyt projekt. Physical Literacy er et paraplykoncept, der får stigende opmærksomhed. Det indebærer de affektive, kognitive og fysiske aspekter, der er vigtige for bevægelse og fysisk aktivitetsadfærd gennem livet. DAPL valideres og testes i øjeblikket på ca. 800 skoleelever på tværs af otte danske skoler. Dataindsamlingen var godt i gang da coronakrisen begyndte, og starter op igen, så snart skolerne åbner op igen. Når det er valideret, vil DAPL blive gjort offentligt tilgængelig og klar til direkte implementering. Som eksempel kan idrætsundervisere anvende DAPL til at evaluere deres undervisningsindsats.

 

Projektet udføres som et samarbejde mellem Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, Steno Diabetes Center Copenhagen, Dansk Skoleidræt, DGI og Københavns Universitet. Projektet er støttet af TrygFonden.


Kontakt: Peter Elsborg

DAPL

Peter Elsborg optages i IPLA arbejdsgruppe

Peter Elsborg (PLnet og SDCC) er optaget i den internationale organisation International Physical Literacy Association’s (IPLA) arbejdsgruppe. PLnet har på den måde fået en direkte kanal til førende forskere og praktikere med et stor internationalt netværk. Peter arbejder på at gøre opmærksom på alle de gode initiativer som foregår i Danmark. Som eksempel er det danske forskningsprojekt Danish Assessment of Physical Literacy nævnt i IPLA’s nyhedsbrev. 


Kontakt: Peter Elsborg

ipla_324x104.png
IPLA

Interessant og relevant arbejde er på vej om måling af Physical Literacy hos voksne

Knud Ryom (Aarhus Universitet og PLnet) er, i samarbejde med SCDC (Helle Terkildsen – også AU, Peter Elsborg og Paulina Melby) og Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse (Peter Bentsen), i gang med at et interessant og relevant arbejde omkring PL og voksne. Til trods for at det generelt er accepteret, at PL bør ses i et livsperspektiv, og dermed er relevant i alle aldre, har ingen studier undersøgt PL hos voksne. Der findes ej heller samlede måleinstrumenter af PL for folk over 18 år. Derfor er formålet med denne undersøgelse at undersøge måleinstrumenter, i form af spørgeskemaer, der enkeltvis måler en eller flere af PL-dimensioner hos voksne. Med det mål at skabe viden om, hvordan man kan måle PL hos voksne i alderen 18-65 år. I samarbejdet indgår også Lowri Edwards, fra Cardiff Metro-politan University. Projektet afsluttes med en forskningsartikel i 2020.


Kontakt: Knud Ryom

Adult review

Physical Literacy i DGI

Physical Literacy oversættes i DGI til kropslig dannelse og udgør fundamentet for DGIs hele arbejde med idræt, leg og bevægelse, uanset mål- og aldersgruppe. Kropslig dannelse er for børn, unge, voksne og seniorer – og det skal udgøre en grundpille i alle idrættens arenaer.

På DGIs hovedbestyrelsesmøde d. 13. marts 2020 blev det besluttet, at kropslig dannelse er en af DGIs fire politiske mærkesager. I DGI prioriteres samspillet mellem glæde, udfordring, fællesskab og sundhed. Idræt handler om meget mere end at vinde. Oplevelsen er lige så vigtig som resultatet, og oplevelserne skal give lyst, mod og forudsætninger for livslang fysisk aktivitet. I idræt skal ”lysten til at komme igen” være det øverste formål. 


DGIs tilgang til – og arbejde med – kropslig dannelse centrerer sig omkring disse to modeller:

Et_kropsligt_dannende_milj%C3%83%C2%B8_e
Slide1_edited_edited.png

Tidligere

Nu

Slide1_edited_edited.png
DGI

Nyt projekt sætter fut i skolernes bevægelsesbånd

En halv times let bevægelse hver formiddag, eller 15 minutters leg med pulsen i vejret. Bevægelsesbånd kommer i mange forskellige varianter på landets skoler, og særligt i indskolingen er det en ganske populær måde at arbejde med den daglige bevægelse. 42 pct. af landets skoler svarer i Dansk Skoleidræts undersøgelse ”Bevægelse i skoledagen 2019”, at de har bevægelsesbånd. Båndene indeholder et uudnyttet potentiale i arbejdet med alsidige bevægelser og aktiviteter, der både kan fremme kropslig dannelse/physical literacy og sundhed.

 

Dansk Skoleidræt har fået støtte af Sundhedsstyrelsen til at etablere et mindre udviklingsprojekt omkring bevægelsesbånd. Tanken med det nye projekt, ”Bevægelsesbånd med power” er at få varieret fysisk aktivitet med fokus på høj intensitet ind i skolernes bevægelsesbånd – så flere indskolingsbørn bliver mere fysisk aktive i løbet af skoledagen. Projektet er inspireret af PULS-programmet på Langhøjskolen i Hvidovre, som er et morgen-bevægelsesbånd med høj puls for mellemtrin og udskoling.

I projekt ”Bevægelsesbånd med power” skal der udvikles en række materialer og forløb til lærere og pædagogers arbejde med bevægelse for indskolingseleverne. Forslagene til indholdet i de nye i bevægelsesbånd har fællesnævnere som alsidighed og høj puls, og så skal de ikke mindst indeholde gode råd og nemme greb med og uden redskaber, der kan gøre aktiviteterne lette at sætte i gang uanset undervisere og elevers forkundskaber. Projektets resultater og materialer forventes lanceret sidst på året.  


Kontakt: Lise Sohl Jeppesen

DSI

Netværksmøde i PL-net

Vi blev desværre nødt til at aflyse det planlagte netværksmøde i PLnet, som skulle have været afholdt d. 27. marts 2020. Vi håber, at Coronasituationen bedres over sommeren og har datosat netværksmødet til d. 25. september. i Nyborg.

Dansk Skoleidræt er vært og torvholder for dette netværksmøde, hvor tema'et er Physical Literacy i skolen. Målgruppen er praktikere, politikere, forskere og konsulenter der har interesse i, og arbejder med idræt og bevægelse i skolen.

Tidligere tilmeldte vil få direkte besked.


Kontakt: Lise Sohl Jeppesen

netværksmøde
bottom of page