top of page
titel

16. NOVEMBER 2021
9.30 - 12.00

København

NETværksdag

Anbefalinger til fysisk aktivitet i et physical literacy perspektiv

Der er mulighed for også at deltage på vores gratis, internationale, Erasmus+ seminar, som afholdes i forlængelse af netværksdagen (fra 13-16.30). Læs mere om seminaret og tilmelding her:

logo enkel2.png

NETVÆRKSDAG

Anbefalinger til fysisk aktivitet i et physical literacy perspektiv

Danske børn, unge og voksne bevæger sig for lidt. Det er et problem, da der er klar evidens for, at fysisk aktivitet er afgørende for at reducere de store problemer med ikke-smitsomme kroniske sygdomme, som samfundet står med i dag. 
Nuværende anbefalinger for fysisk aktivitet har fokus på intensitet og varighed af bevægelsen, og argumentationen bag anbefalingerne går på de sundhedsgevinster, som individet kan opnå. Forskningskortlægninger og meta-analyser har vist, at eksterne motiver for at bevæge sig, såsom øget sundhed, er utilstrækkelige, når langvarig deltagelse er målet.


Hvor meget man bevæger sig, afhænger ikke kun af ens fysiske færdigheder, men også af ens viden og forståelse for bevægelsens betydning samt de følelser som man oplever når man bevæger sig. Alle de aspekter samles i begrebet physical literacy som på den måde beskriver menneskers fundament og disposition for at tilvælge bevægelse gennem hele livet. På denne netværksdag giver PL-net anbefalinger for fysisk aktivitet og bevægelse som tillæg til sundhedsstyrelsens anbefalinger, og på baggrund af teorien om physical literacy.


I de senere år har PL fået stigende opmærksomhed især i Australien, Canada og Storbritannien. Denne stigende interesse for begrebet og dets helhedsorienterede karakter, bygger på en overbevisning om, at den synergi der opstår når alle domæner stimuleres, er mere værdifuld end summen af de individuelle elementer. På netværksdagen vil vi give konkrete anbefalinger til praktikere der arbejder med børn og unge, så de kan skabe de bedste muligheder ift. at stimulere deres physical literacy. Anbefalingerne knytter sig til hvert af de individuelle aspekter og til synergien mellem dem. 

 

 

netværksda om

PROGRAM

ANKOMST & KAFFE

VELKOMST & INTRODUKTION

v/ PLnet 

PHYSICAL LITERACY I PRAKSIS

PAUSE

PHYSICAL LITERACY I POLICY 

PLnet kommer med anbefalinger for fysik aktivitet som tillæg til de nuværende

WORKSHOP

Process omkring input til PLnet's anbefalinger 

OPSAMLING

FROKOST

9.30

10.00

10.05

10.45

11.00

11.20

11.55

12.00

Billede af Anna Earl
Program1
Register netværk

REGISTRATION

Klik venligst nedenfor, for at registerer dig til netværksdagen. Deltagelse er gratis. Husk også at tilmelde dig seminaret, hvis du vil deltage både formiddag og eftermiddag.

Lokation

STED

Både netværksdagen og seminaret foregår i auditorum 5 på H.C. Ørsteds Instituttet, Københavns Universitet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø

logo enkel2.png
bottom of page