top of page
VELKOMMEN TIL
logo stort2_edited.png
PHYSICAL LITERACY NETVÆRK DANMARK

PHYSICAL LITERACY NETVÆRK DANMARK

PLnet (Physical Literacy Netværk Danmark) er et landsdækkende netværk for debat og erfaringsudveksling på tværs af fag, professioner og sektorer med vægt på samarbejde mellem praksis, politik og forskning, hvis medlemmer har fælles interesse i physical literacy.

Kort sagt er vores vision at understøtte, at alle danske børn og voksne

opnår optimal physical literacy.

Anker 1
Mission & indsatsområder

For at nå visionen og formålet er PLnet’s mission at påvirke praksis og politik gennem følgende strategiske indsatsområder:

  • Netværk og samarbejde mellem PLnet’s medlemmer

  • Videndeling og overensstemmelse mellem PLnet’s medlemmer

  • Advocacy og debat rettet mod praksis og politik

  • Uddannelse og kapacitetsopbygning rettet mod praksis

Vission og mision
vIsion & Formål

Den overoverordnede vision for PLnet er en verden, hvor alle opnår optimal physical literacy med henblik på at bevæge sig og deltage i fysiske aktiviteter hele livet.

Formålet med PLnet er at fremme physical literacy.

Mission
definition

Physical literacy er et individs motivation, selvtillid, kropslige kompetence, viden om og forståelse for at værdsætte og tage ansvar for at bevæge sig. Det er en forudsætning for livslang deltagelse i  evægelsesaktiviteter og er således afgørende for en lang række faktorer, der påvirkes af deltagelse i bevægelsesaktiviteter.

Du kan læse mere om hvad physical literacy er og hvorfor det er vigtigt i vores materiale, som er udviklet i samarbejde med IPLA (The International Physical Literacy Association). 

Definition
forståelsespapir

I de seneste år har en række interessenter fra forskellige sektorer beskæftiget sig med at omsætte det engelske begreb physical literacy. Physical literacy oversættes af forskellige aktører til bevægelses-kompetence, eller bruges synonymt med begrebet kropslig dannelse. Den store interesse for begrebet har ført til en række forskellige definitioner og forståelser.

For at kunne forstå, fremme og udvikle begrebet i en dansk kontekst, arbejdede en bred skare af praktikere, politikere og forskere fra en række organisationer og institutioner med en fælles dansk forståelse af physical literacy på et nationalt seminar (Nyborg, januar, 2019).

forståelsesi
Hvem kan være medlem af PLnet

Alle kan optages i PLnet, både organisationer og enkeltpersoner.

Som medlem får man mulighed for at deltage ved netværksmøderne, som holdes to gange om året.

Vi skriver ud med nyheder og inviterer til arrangementer via vores gruppe på LinkedIn. 

 

 

Som organisatorisk medlem får man desuden mulighed for at være vært for netværksmøder. Kontakt styregruppen, hvis din organisation vil være medlem.

Medlemskab
Møder og
Aktiviteter (2024)

PL net afholder 1-2 seminarer og netværksdage årligt. 

Følg med inde på LinkedIn gruppen, for at holde dig opdateret om kommende events.

Næste event afholdes i samarbejde med Netværk for Fysisk aktivitet og Helbred (NFAH) og Statens Institut for Folkesundhed, den 25. januar 2024 fra 10-13, på Frederiksberg Hospital. 

 

 

Møder
Ældre par, der laver yoga
Anbefalinger til bevægelse 

PLnet Danmark har udarbejdet 14 anbefalinger til bevægelse, som har til formål at hjælpe individer til at være aktive i hverdagen og få mest mulig glæde af deres aktivitet.  

 

Disse anbefalinger er tænkt, som supplement til Sundhedsstyrelsens anbefalinger for fysisk aktivitet, hvor man har taget udgangspunkt i et physical literacy-perspektiv. Altså et udgangspunkt i viden om forudsætninger som fremmer bevægelsesaktivitet i hverdagen gennem hele livet.

Anbefalingerne er udarbejdet på et seminar afholdt af PLnet og derfor i samarbejde med medlemmernes og organisationens tanker og input. 

HVEM er vi?

Styregruppen i PLnet består af nedenstående organisationer. Klik på logoerne for at læse mere om organisationerne.

dgi.jpg
kisspng-aarhus-university-university-of-

SUNDHEDSFREMME OG BEFOLKNINGSSUNDHED

Logo_Bispebjerg_og Frederiksberg_RGB.png

CENTER FOR KLINISK FORSKNING 

OG FOREBYGGELSE

SDU_BLACK_RGB-jpg.jpg

SPORT OG SUNDHED 

Styregruppe
organisatoriske Medlemmer
Logo_Bispebjerg_og Frederiksberg_RGB.png
SDU_BLACK_RGB-jpg.jpg
dgi.jpg
kisspng-aarhus-university-university-of-
dsi-tranparent.png
logo_kfum.png
ISCA-logo_color.png
ku_logo_dk_hh.png
Idan_logo_500x283_edited.png
Logo Transperent design.png
Skole-OL-logo-1.png
OL-i-Boernehoejde.png
B%C3%B8rnebold_dk_edited.png
videnscenter om handicap3.png
Medlemsoversigt
Kontakt
bottom of page