top of page

Acerca de

Tilgængelighedserklæring

Region Hovedstaden forpligter sig til at gøre webstedet https://www.pl-net.dk tilgængeligt, jf. ”Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer”.

Oplever du, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.pl-net.dk?

Her har du mulighed for at underrette det ansvarlige offentlige organ om webstedets manglende overholdelse af tilgængelighedskrav i webtilgængelighedsloven. Derudover har du også mulighed for at anmode om oplysninger, som det ansvarlige offentlige organ eventuelt har undtaget i medfør af lovens § 1, stk. 5 (undtagelse af indhold) og § 3, stk. 2 (uforholdsmæssig stor byrde).

 

Du kan kontakte Region Hovedstaden, hvis du oplever, at der er ikketilgængeligt indhold på https://www.frederiksberghospital.dk/ckff/

 

E-mail: centerforkliniskforskningogforebyggelse.bispebjerg-frederiksberg-hospitaler@regionh.dk
 

Telefon: 38 16 30 61
 

Du bør ikke angive fortrolige eller følsomme personoplysninger som fx personnummer og helbredsoplysninger, når du kontakter det offentlige organ.

Overholdelsesstatus

Som offentligt organ skal man angive, i hvilket omfang ens websted overholder kravene til webtilgængelighed, som de fremgår af den harmoniserede standard EN 301 549. '

 

Overholdelsesstatus kan være:

  1. Webstedet overholder standarden fuldt ud

  2. Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav)

  3. Webstedet overholder ikke standarden (overholder ikke de fleste krav)


Det offentlige organ oplyser at: Webstedet overholder standarden delvist (overholder de fleste krav). 

Det offentlige organ skal derudover beskrive, hvordan de har evalueret webstedet. Her er kategorierne:

  1. Det offentlige organ har selv evalueret webstedet

  2. Vurdering er foretaget af ekstern part

  3. Det offentlige organ har anvendt anden metode.


Det offentlige organ angiver metoden som: Vi har selv evalueret webstedet.

Det offentlige organ beskriver vurderingsmetoden som: Dette websted og regionh.dk er opbygget i samme system. I 2015 vurderede Sensus ApS tilgængeligheden af regionh.dk (der er i kølvandet af dette gennemført en lang række tekniske optimeringer af systemet bag dette webstedet). Vi har selv gennemgået indholdet af webstedet med udgangspunkt i Region Hovedstadens retningslinjer for indhold på websider og vurderer, at vi overholder kravene bortset fra problemstillingerne beskrevet i denne erklæring.

Evalueringsrapporter

Det offentlige organ har mulighed for at henvise til eventuelle evalueringsrapporter. 

Det offentlige organ oplyser: Ingen henvisning til evalueringsrapporter

Initiativer for at opnå en højere grad af webtilgængelighed

Det offentlige organ har mulighed for at beskrive, hvad de gør for at opnå en højere grad af webtilgængelighed på webstedet.

Det offentlige organs beskrivelse:

Vi tilstræber, så vidt det er muligt, at placere information som webindhold i stedet for pdf-filer. Fremover vil vi sørge for, at de nødvendige pdf-filer på er webtilgængelige.

Henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen

Digitaliseringsstyrelsen fører tilsyn med, om webtilgængelighedsloven overholdes.

Før du kontakter Digitaliseringsstyrelsen, skal du kontakte den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ med henblik på at løse webtilgængelighedsproblemet. Det gør du ved hjælp af kontaktinformationen, der fremgår øverst i denne tilgængelighedserklæring.

Hvis du oplever, at den offentlige myndighed eller det offentligretlige organ, der har ansvaret for webstedet, ikke svarer tilfredsstillende på din henvendelse, kan du sende en henvendelse til Digitaliseringsstyrelsen gennem henvendelsesformularen eller indtale en besked på telefon 20 16 36 12.

Digitaliseringsstyrelsen anvender henvendelserne som input til monitorerings- og tilsynsindsatsen for overholdelse af webtilgængelighedsloven. Du kan ikke forvente at få svar på din henvendelse, medmindre Digitaliseringsstyrelsen har behov for yderligere uddybning.

Denne erklæring blev første gang offentliggjort den 9. december 2021.

bottom of page