top of page
titel

LIVE STREAMING

16. NOVEMBER 2021
13.00 - 15.30

ERASMUs+ SEMINAR

Spotlight på det emotionelle domæne i physical literacy

Klik, for at åbne link til live streaming

Physical%20Literacy%20for%20life%20Logo-vertical_horizontal_one%20color_edited.png
logo enkel2.png
Erasmus%2520plus%2520official%2520logo_edited_edited.png

SEMINAR

sPOTLIGHT PÅ DET
EMOTIONELLE DOMÆNE

 Physical literacy (PL) er et multi-dimensionelt begreb, som giver en helhedsorienteret forståelse af bevægelse og fysisk aktivitet. PL indeholder et emotionelt, et fysisk og et kognitivt domæne, som sammen lægger grundlaget for den enkeltes kapacitet og tilbøjelighed for at deltage i bevægelse og fysiske aktiviteter her og nu og op gennem livet. 
For at understøtte et individs udvikling i physical literacy er det vigtig en aktivitet opleves som meningsfuld her og nu. Ved en physical literacy tilgang til fysisk aktivitet og bevægelse er individets følelser og holdninger altså lige så centrale, som de fx de fysiske kompetencer i forhold til at opleve meningsfuld deltagelse i en aktivitet. Physical literacy fremmes gennem dets kerneområder: det emotionelle, det fysiske og det kognitive domæne, hvis man samtidig er tro mod den multidimensionale natur, hvilket vil sikre en synergetisk effekt. Det er derfor vigtigt at kende betydningen af hver af domænerne for at understøtte en positiv udvikling i physical literacy.

 

Dette seminar dykker ned i det emotionelle domæne -herunder indre motivation og selvtillid – for at udbrede viden om og skabe bedre forståelse for børns følelser og holdninger forbundet til fysisk aktivitet. Dette vil hjælpe forskere indenfor forebyggelse og folkesundhed med at designe effektive physical literacy intervention, og det vil hjælpe praktikere i skoler og foreninger med at skabe læringsmiljøer der stimulere det emotionelle domæne for alle børn. 

 

En velegnet og almindelig anvendt teoretisk ramme for at forstå børns følelser og holdninger forbundet til fysisk aktivitet er selvbestemmelsesteorien. Ved seminaret vil selvbestemmelsesteorien blive udfoldet for at forstå de psykologiske mekanismer der skaber et individs indre motivation. Der bliver diskuteret hvad forskning siger om motivation for fysisk aktivitet og sport deltagelse, samt hvordan motivation interagere med elementer som motorik, kondition samt viden og forståelse. Ved seminaret vil betydningen af læringsmiljøer, inklusiv trænerens eller lærerens rolle, i forhold til individets motivation for deltagelse blive diskuteret.

seminar om
bottom of page