top of page
DAPl
Danish Assessment of Physical Literacy

Forskningsprojektet har til formål at oversætte og tilpasse et velafprøvet canadisk instrument, der måler Physical Literacy hos børn i 8-12 års alderen til dansk sprog og kontekst/forhold. Physical literacy er midlertidig aldrig blevet undersøgt i en dansk kontekst, og for at man kan undersøge dets betydning
for mental, social og fysisk sundhed, er der behov for en måde, hvorpå det kan måles. Som en del af dette
projekt vil du være til at gennemføre en række fysiske test med børn på forskellige folkeskoler, hjælpe til med
indsamling af spørgeskemaer, samt indsamling af pedometer- og accelerometerdata. Dataindsamlingen starter
i januar og fortsætter indtil juni 2020. L

Mission & indsatsområder

For at nå visionen og formålet er PLnet’s mission at påvirke praksis og politik gennem følgende strategiske indsatsområder:

  • Netværk og samarbejde mellem PLnet’s medlemmer

  • Videndeling og overensstemmelse mellem PLnet’s medlemmer

  • Advocacy og debat rettet mod praksis og politik

  • Uddannelse og kapacitetsopbygning rettet mod praksis

bottom of page