top of page

Til dig som er

idrætslærer

Nedenfor kan du læse om, hvorfor du som idrætslærer er så vigtig, og hvor du kan finde mere inspiration

Junior fodboldhold

Et nyt perspektiv på bevægelse

Lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle for børns udvikling af almene kompetencer, som også tæller bevægelseskompetence. Bevægelseskompetence kan anvendes som en pædagogisk arbejdsform, der ser ud til bl.a. at fremme børns bevægelsesglæde og deltagelse i bevægelsesaktiviteter. Bevægelse har en positiv indflydelse på børns trivsel, sundhed og læring. Et barns bevægelseskompetence er vigtig for, at han/hun vælger at bevæge sig i hverdagen. Derfor er det vigtigt, at faget idræt opmuntrer til deltagelse i sport, bevægelse og fysisk aktivitet samt understøtter skolebørns bevægelseskompetence.

Ved at arbejde målrettet med bevægelseskompetence som tilgang i idrætsundervisningen, understøttes Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget (2019), hvor der lægges vægt på, at skolebørn skal:

  • Udvikle kropslige-, idrætslige-, sociale- og personlige kompetencer

  • Opnå kendskab til alsidig idrætskultur

  • Udvikle livslang lyst til fysisk aktivitet

  • Opnå erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel, samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Øget trivsel og bevægelse

Bevægelseskompetence som pædagogisk arbejdsform, ser også ud til at fremme børns trivsel i bevægelsessammenhænge. Ved at fokusere på bevægelseskompetence – i stedet for/som supplement til på mængden og intensiteten af daglig bevægelse – styrkes børns forudsætninger for at deltage i bevægelse, både her og nu, men også op igennem livet. Dette bidrager til at modvirke inaktivitet og mistrivsel på tværs af generationer – to samfundsmæssige udfordringer, som desværre er stigende. 

Billede af Anna Earl
bottom of page