top of page
Pige med ballon - uden baggrund.png

Til dig som er

idrætslærer

Nedenfor kan du læse om, hvorfor du som idrætslærer er så vigtig, og hvor du kan finde mere inspiration

Junior fodboldhold

Et nyt perspektiv på bevægelse

Lærere og pædagoger spiller en vigtig rolle for elevernes udvikling af almene kompetencer, som også tæller bevægelseskompetencer. Udviklingen sker både i skolen og fritiden.

Bevægelse har en gavnlig effekt på elevers trivsel, sundhed og læring. Bevægelseskompetence er vigtig for at elever vælger bevægelse til i deres hverdag. Derfor er det vigtigt, at faget idræt opmuntrer til bevægelse og understøtter udviklingen af elevernes bevægelseskompetence på lige fod med udvikling af barnets boglige-, sproglige- og naturvidenskabelige kompetencer i f.eks. dansk og matematik.

Ved at arbejde med bevægelseskompetence som tilgang i idrætsundervisningen, understøttes Børne- og Undervisningsministeriets Fælles Mål for idrætsfaget (2019), hvor der lægges vægt på, at eleverne skal:

  • udvikle kropslige-, idrætslige-, sociale- og personlige kompetencer

  • opnå kendskab til alsidig idrætskultur

  • udvikle livslang lyst til fysisk aktivitet

  • opnå erfaring med og indsigt i idrættens betydning for sundhed og trivsel, samt i samspillet mellem samfund og idrætskultur.

Øget trivsel og bevægelse

Bevægelseskompetence er en pædagogisk arbejdsform der ser ud til at fremme elevers trivsel i bevægelsessammenhænge. Ved at fokusere på bevægelseskompetence – i stedet for på mængden og intensiteten af daglig bevægelse – styrkes elevens forudsætninger for at deltage i bevægelse, både her og nu, men også op igennem livet. Dette bidrager til at modvirke inaktivitet blandt forskellige generationer – en samfundsmæssig udfordring som desværre er stigende.

Billede af Anna Earl
bottom of page